Рубрика: Відеоуроки «Знайомство з 3-D графікою на базі редактора Blender»

Зміст розділу «Відеоуроки «Знайомство з 3-D графікою на базі редактора Blender»»

 1. Види комп’ютерної графіки. Тривимірна графіка. Програми для роботи з тривимірною графікою. Встановлення Blender
 2. Принципи тривимірної навігації у Структура меню та параметрів сцени
 3. Додавання тривимірних примітивів. Прості операції з об’єктами (переміщення, масштабування, обертання)
 4. Режим сцени та редактора об’єкту. Вершини, ребра, грані 3-D об’єкту. Редагування об’єкту
 5. Екструдування форми об’єкта. Робота з ножем. Створюємо модель стола
 6. Матеріал, колір та графічні текстури
 7. Анімація у 3-D Blender. Шкала часу. Переміщення по ключових кадрах
 8. Камера та освітлення сцени у 3-D Blender
 9. Рендеринг тривимірної сцени у 3-D Blender. Налаштування режимів побудови результуючих даних
 10. Текстові об’єкти та їх редагування у Blender 3-D
 11. Анімація у 3-D Blender. Рух по маршруту (кривій)
 12. Анімація у 3-D Blender. Моделювання фізичних процесів руху та взаємодії об’єктів
 13. Створення та анімація моделі ланцюга у Blender 3-D
 14. Модифікатори об’єктів у Blender 3-D. Створення стіни з ящиків та моделювання її розбиття
 15. Анімація тканини у Blender 3-D.
 16. Створення анімованого прапора у Blender 3-D. Поняття фізичних полів. Вітер
 17. Проста робота з камерою у Blender 3-D: позиціонування, стеження за об’єктом, рух камери
0

1. Види комп’ютерної графіки. Тривимірна графіка. Програми для роботи з тривимірною графікою. Встановлення Blender

Перше заняття присвячено: визначенню поняття 3-D графіки, її відмінностям від растрового та векторного зображення; розглянуто принципові особливості редакторів для роботи з об’ємною графікою; оглядово розглянуті можливості безкоштовного редактора Blender; надано...

0

2. Принципи тривимірної навігації у Blender. Структура меню та параметрів сцени

Друге заняття присвячено знайомству з: інтерфейсом програмного пакету для роботи з 3-D графікою Blender; навігацією у робочому просторі графічного редактора; структурою меню та елементів керування сценою. Мова відео – українська.

0

3. Додавання тривимірних примітивів. Прості операції з об’єктами (переміщення, масштабування, обертання)

Трете заняття присвячено знайомству з: блоком меню для роботи з 3-D об’єктом у Blender; додаванням простих об’ємних примітивів, наприклад, площина, сфера, тор, конус; простими операціями, які дозволяють обертати, масштабувати, дублювати...

0

4. Режим сцени та редактора об’єкту. Вершини, ребра, грані 3-D об’єкту. Редагування об’єкту

На четвертому занятті по 3-D графіці у Blender розглянуто: основні складові, з яких будується 3-D об’єкт; особливості роботи в двох режимах редактора – режимі роботи з об’єктами у сцені та...

0

5. Екструдування форми об’єкта. Робота з ножем. Створюємо модель стола

На п’ятому занятті по 3-D графіці у Blender розглянуто: екструдія як процес створення складних форм з простих графічних примітивів; додавання ребер у потрібних місцях об’єкту за допомогою інструмента ніж; створення...

0

6. Матеріал, колір та графічні текстури

На шостому занятті по 3-D графіці у програмі Blender розглянуті: застосування до графічного об’єкту властивостей матеріалу; керування базовими властивостями матеріалу (колір, властивості поверхні); накладання текстур з графічних файлів на поверхню...

0

7. Анімація у 3-D Blender. Шкала часу. Переміщення по ключових кадрах

На сьомому занятті розглянемо один з варіантів побудови анімації у програмі 3-D Blender: розглянемо поняття ключових кадрів; познайомимось зі шкалою анімації, елементами керування програванням побудованої сцени; розберемо, як задавати рух...

0

8. Камера та освітлення сцени у 3-D Blender

Восьме заняття присвячено знайомству з такими об’єктами тривимірної сцени, як: прилади освітлення та способи керування ними; типи приладів освітлення; додавання джерел світла у сцену; камера на 3-D сцені у Блендері,...

0

9. Рендеринг тривимірної сцени у 3-D Blender. Налаштування режимів побудови результуючих даних

На дев’ятому занятті ми познайомимося з: поняттям рендерингу сцени у 3-D Blender; основними налаштуваннями параметрів побудови результуючого зображення з камери; режимами рендерингу статичних зображень та анімованих сцен; налаштуваннями побудови результуючого...

0

10. Текстові об’єкти та їх редагування у Blender 3-D

Десяте заняття присвячено роботі з текстовими об’єктами. Розлянуто: додавання текстового об’єкту у 3-D Blender; редагування змісту тексту; вибір шрифту тексту; створення об’ємного напису; варіанти керування товщиною букв у Блендері; розміщення...