Рубрика: Відеоуроки “Знайомство з базами даних”

Зміст розділу «Відеоуроки «Знайомство з базами даних»»

 1. Поняття бази даних
 2. Як можна зберігати дані. Проблематика створення зручної моделі збереження та пошуку інформації
 3. Розробляємо реляційну модель
 4. Створюємо реляційну базу даних у Access (створення таблиць та схеми даних)
 5. Проектуємо структуру інтерфейсу користувача для роботи з базою даних. Створення однотабличної форми у Access
 6. Створення форми з декількома пов’язаними таблицями у Access
 7. Створення простого звіту по одній таблиці у Access
 8. Створення форми з трьома пов’язаними таблицями у Access
 9. Створення звіту по декільком таблицям у Access. Групування
 10. Поняття та можливості запиту у Access
 11. Можливості запиту у Access. Запит до запиту
 12. Перехресний запит у Access
 13. Поняття імпорту та експорту даних у СКБД Access
 14. Кнопки керування в СУБД Access. Деякі налаштування форми. Оформлення готового застосунку
0

1. Термін база даних та що він означає

Визначення проблематики та термінології в такій галузі цифрових технологій, як створення та функціонування баз даних. Дані визначення таких понять як база даних, система керування базами даних, операції з даними на...

0

2. Як організоване зберігання інформації у базах даних

Розглянуто декілька можливих варіантів збереження цифрової інформації, визначено проблеми, які виникають при роботі з великими об’ємами даних. Розглянуті прикладі організації деревовидної та табличної форми збереження з переходом до поняття реляційної...

0

3. Розробляємо модель реляційної бази даних

Урок присвячений принципам побудови моделі збереження даних на основі таблиць та відносин між ними. Визначено поняття сутності, таблиці, ключового поля та зв’язку в процесі розробки інформаційної моделі шкільного журналу. Мова...

0

4. Створюємо реляційну базу даних у Access (створення таблиць та схеми даних)

Урок присвячено конструюванню структури таблиць у СКБД Access за допомогою конструктору. Дані визначення типів основних полів таблиці. Створена схема даних, яка пов’язує ключові поля різних таблиць та забезпечує цілісність спроектованої...

0

5. Проектуємо структуру інтерфейсу користувача для роботи з базою даних. Створення однотабличної форми у Access

Жодна база даних не проектується лише задля створення таблиць. Необхідно забезпечити для користувача зручне введення даних та отримання необхідної інформації у вигляді інформативних звітів. У СУБД Access інтерфейс користувача створюється...

0

6. Створення форми з декількома пов’язаними таблицями у Access

На цьому уроці продовжуємо проектувати інтерфейс по роботі з базою даних шкільного журналу та створимо форму, яка містить інформацію з двох пов’язаних таблиць: у режимі майстра створимо головну та підлеглу...

0

7. Створення простого звіту по одній таблиці у Access

Система вбудованих у СУБД Access інструментів для формування звітів дозволяє швидко підготувати якісно оформлені документи для перегляду та друку. На цьому уроці: з допомогою майстра сформуємо простий звіт по одній...

0

8. Створення форми з трьома пов’язаними таблицями у Access

Продовжуємо створювати елементи інтерфейсу для бази даних шкільного журналу. Розглянуто створення за допомогою майстра у системи керування базами даних Access форми, яка містить дані відразу з трьох пов’язаних таблиць. Форма...

0

9. Створення звіту по декільком таблицям у Access. Групування

СКБД Access дозволяє будувати складні, груповані звіти, використовуючи напряму дані з декількох таблиць. Розглянутий варіант побудови звіту списку учнів по класам та їхніх оцінок по предметам. У процесі побудови виявлені...

0

10. Поняття та можливості запиту у Access

Запит – проста можливість побудови потрібної структури інформації з фільтруванням, сортуванням та об’єднанням даних з різних таблиць бази. Розглянути основні задачі, що вирішуються за допомогою запитів у Access, принципи їх...