Рубрика: Відеоуроки по мові програмування Python

Зміст розділу «Відеоуроки по мові програмування Python»

0.1. В якому середовищі писати програми на Python. Встановлення Python на комп’ютер

0.2. Яка версія Python працює на Windows 7 або XP


 1. Знайомство з мовою програмування Python. Основні поняття, що таке змінна, математичні оператори
 2. Типи даних у Python. Рядкові вирази, цілі та дійсні числа. Деякі функції конвертації типів даних
 3. Булевий тип даних. Логічні вирази та принципи їх побудови у мові програмування Python
 4. Оператор розгалуження. Конструкція If, elif, else у мові Python
 5. Цикл з передумовою while у Python
 6. Розгалуження та цикл в одній тарілці. Пишемо програму на Python з if та while
 7. Поняття масиву. Тип даних list або список у Python
 8. Оператор циклу з лічильником for у Python
 9. Двомірні та багатомірні масиви (списки) у Python. Вивід двомірного масиву на екран
 10. Пошук мінімального, максимального значення масиву. Розрахунок суми та середнього значення елементів списку у Python
 11. Сортування масиву (списку) у Python бульбашковим алгоритмом
 12. Додавання елементів масиву у Python. Cтворення одно та двомірної структури (таблиці) для заповнення даними
 13. Обробка помилкових ситуацій (виключень) у Python. Оператор try
 14. Функції та модулі у Python
 15. Функції та логічні методи для роботи з рядковим типом даних у Python. Зрізи рядків у Python
 16. Методи для роботи з рядковим типом даних у Python. Продовження
 17. Цикл у циклі на прикладі вирішення оптимізаційної задачі методом перебору на Python
 18. Чисельний метод знаходження площі фігури за допомогою циклу з передумовою на Python. Розрахунок площі кола без формули
 19. Визначення кольору клітинки шахової дошки по її координатам на Python. Застосування рядкових функцій і методів
 20. Методи роботи зі списками на Python
 21. Знаходження суми ряду чисел на Python. Приклад рішення
 22. Закріплюємо на практиці роботу з рядковим типом даних за списком у Python
 23. Як у Python прочитати з текстового файлу та писати в файл з прикладами
0

0.1. В якому середовищі писати програми на Python. Встановлення Python на комп’ютер

У відео розглянуті питання вибору середовища, в якому ви зможете практично навчатись мові програмування Пайтон, а саме, розглянуто: можливість писати код на Пітоні на спеціальних веб-ресурсах на прикладі ресурсу https://www.onlinegdb.com/online_python_debugger;...

0

0.2. Яка версія Python працює на Windows 7 або XP

У цьому відеоуроці розглядається можливість встановлення Python на Windows 7 або XP. Ви дізнаєтесь, де можна python завантажити для windows 7, як правильно вибрати та скачати версію python для старого...

0

1. Знайомство з мовою програмування Python. Основні поняття, що таке змінна, математичні оператори

На першому зайнятті ми познайомимось з такими ключовими поняттями мови програмування Пайтон: основні математичні дії і принципи побудови математичних виразів; роботою з консоллю Python Shell; принципом створення програми у Пайтон...

0

2. Типи даних у Python. Рядкові вирази, цілі та дійсні числа. Деякі функції конвертації типів даних

Друге заняття повністю присвячено поняттю типів даних та їх взаємній конвертації. Розглядаються: рядковий тип даних у Python; тип даних цілі у Пайтон; дробові дані у Пітон; функції str, float, int,...

0

3. Булевий тип даних. Логічні вирази та принципи їх побудови у мові програмування Python

Трете заняття повністю присвячено принципам побудови логічних виразів у Пайтон. З нього ви дізнаєтесь про те: що таке булевий або логічній вираз у Пітоні; які операції з логічними величинами використовуються...

0

4. Оператор розгалуження. Конструкція If, elif, else у мові Python

Четверте заняття повністю присвячено знайомству з оператором розгалуження If-elif-else у мові програмування Python. Розглянуті питання: принципів побудови конструкції розгалуження та тих задач, які вирішуються за їх допомогою; повторені принципи побудови...

0

5. Цикл з передумовою while у Python

Урок № 5 присвячений циклу з передумовою while у мові програмування Python, на якому розглядаються питання: поняття та необхідність циклічних процесів; принцип роботи циклу while у Пайтон; повна конструкція циклу...

0

6. Розгалуження та цикл в одній тарілці. Пишемо програму на Python з if та while

Урок № 6 присвячено практичному застосуванню операторів розгалуження if та циклу while. Протягом заняття розглядається вирішення задачі мовою програмування Пайтон з використанням вкладених циклів та умов. Рівень вкладеності логічних структур...

0

7. Поняття масиву. Тип даних list або список у Python

Урок № 7 присвячено знайомству з поняттям масиву і одним з варіантів його реалізації у мові Пайтон: дано визначення одномірного масиву; розглянуто тип даних список list у Пайнон; дано визначення...

0

8. Оператор циклу з лічильником for у Python

Урок № 8 присвячено знайомству з циклом з лічильником for у Пайтон: розглянуті варіанти запису циклу for у Пітоні; розглянуті варіанти формування послідовності для здійснення ітерацій; розглянутий синтаксис та призначення...