Рубрика: Відеоуроки по мові програмування Python

Зміст розділу «Відеоуроки по мові програмування Python»

0.1. В якому середовищі писати програми на Python. Встановлення Python на комп’ютер


 1. Знайомство з мовою програмування Python. Основні поняття, що таке змінна, математичні оператори
 2. Типи даних у Python. Рядкові вирази, цілі та дійсні числа. Деякі функції конвертації типів даних
 3. Булевий тип даних. Логічні вирази та принципи їх побудови у мові програмування Python
 4. Оператор розгалуження. Конструкція If, elif, else у мові Python
 5. Цикл з передумовою while у Python
 6. Розгалуження та цикл в одній тарілці. Пишемо програму на Python з if та while
 7. Поняття масиву. Тип даних list або список у Python
 8. Оператор циклу з лічильником for у Python
 9. Двомірні та багатомірні масиви (списки) у Python. Вивід двомірного масиву на екран
 10. Пошук мінімального, максимального значення масиву. Розрахунок суми та середнього значення елементів списку у Python
 11. Сортування масиву (списку) у Python бульбашковим алгоритмом
 12. Додавання елементів масиву у Python. Cтворення одно та двомірної структури (таблиці) для заповнення даними
 13. Обробка помилкових ситуацій (виключень) у Python. Оператор try
 14. Функції та модулі у Python
 15. Функції та логічні методи для роботи з рядковим типом даних у Python. Зрізи рядків у Python
0

0.1. В якому середовищі писати програми на Python. Встановлення Python на комп’ютер

У відео розглянуті питання вибору середовища, в якому ви зможете практично навчатись мові програмування Пайтон, а саме, розглянуто: можливість писати...

0

1. Знайомство з мовою програмування Python. Основні поняття, що таке змінна, математичні оператори

На першому зайнятті ми познайомимось з такими ключовими поняттями мови програмування Пайтон: основні математичні дії і принципи побудови математичних виразів;...

0

2. Типи даних у Python. Рядкові вирази, цілі та дійсні числа. Деякі функції конвертації типів даних

Друге заняття повністю присвячено поняттю типів даних та їх взаємній конвертації. Розглядаються: рядковий тип даних у Python; тип даних цілі...

0

4. Оператор розгалуження. Конструкція If, elif, else у мові Python

Четверте заняття повністю присвячено знайомству з оператором розгалуження If-elif-else у мові програмування Python. Розглянуті питання: принципів побудови конструкції розгалуження та...

0

6. Розгалуження та цикл в одній тарілці. Пишемо програму на Python з if та while

Урок № 6 присвячено практичному застосуванню операторів розгалуження if та циклу while. Протягом заняття розглядається вирішення задачі мовою програмування Пайтон...

0

9. Двомірні та багатомірні масиви (списки) у Python. Вивід двомірного масиву на екран

Урок № 9 присвячено вкладеним спискам list у Пайтон, за допомогою яких можна формувати багатовимірні масиви. Протягом уроку розглянуто: принцип...