15. Функції та логічні методи для роботи з рядковим типом даних у Python. Зрізи рядків у Python

Урок № 15 продовжує тему рядкових змінних в Пайтон. В ході уроку розглянуті:

 • базові функції для роботи з рядком:
Назва функції Призначення
a1 + a2 Конкатенація (додавання рядків)
a1 * 3 Повторення рядку
a = ‘рядок’

a = ” рядок”

a = ”’рядок”’

a = “””рядок”””

Оформлення літерального виразу
а = “перший рядок\nз нового рядка\tвідступимо на знак табуляції\nі завершимо на новому рядку” Екрановані послідовності (переведення рядку та табуляція)
а = r”c:\tmp\new_folder” Заборона екранування
a[i] Звернення по індексу
len(a) Довжина рядка
ord(«z») Повертає код символу
chr(44) Повертає символ по його коду
a[i:j:step] Формування зрізу

 

 • ряд методів літеральних змінних у Python, які повертають логічне значення істинності або хибності в залежності від змісту:
Методи рядка Призначення
a.isdigit() Істина, якщо в рядку тільки цифри
a.isalpha() Істина, якщо в рядку тільки букви
a.isalnum() Істина, якщо в рядку тільки букви та цифри
a.islower() Істина, якщо в рядку тільки маленькі літери
a.isupper() Істина, якщо в рядку тільки великі літери
a.isspace() Істина, якщо рядок містить недруковані символи(пробіл, нова сторінка(‘\f’), “новий рядок” (‘\n’), “перевод каретки” (‘\r’), “горизонтальна табуляція” (‘\t’) и “вертикальна табуляція” (‘\v’))
a.istitle() Істина, якщо слова в рядку написані з великої літери
 • наведені приклади використання.

Текст програми – під відео.

Мова відео – українська.


a = 'я вивчаю ' + 'пайтон!'
print(a)
print (a*3)
print('-'*40)
a = '"Соні"'
print (a)
print('-'*40)
a = ''' Я можу писати тут дуже
довгий та "нудний" текст про те,
що я хочу сказати користувачу'''
print (a)
print('-'*40)

a = "перший рядок\nз нового рядка\tвідступимо на знак табуляції\nі завершимо на новому рядку"
print (a)
print('-'*40)

a = r'c:\tmp\new_folder'
print (a)
print('-'*40)


a = 'я вивчаю пайтон!'
print(a[7])
print(len(a))
for i in range(0,len(a)):
  print(a[i])
print('-'*40)

print(ord('b'))

print('-'*40)

print(chr(99))

for i in range(90,120):
  print(chr(i),end=' ')
print('-'*40)

a = 'я вивчаю пайтон!'
b = a[2:9]
# a[початок:кінець+1:крок]

print(b)

b = a[len(a)::-1]
print(b)
print('-'*40)

#a = input('введи ціле число ')
#if a.isdigit():
#  print ('Молодець!')
#else:
#  print ('Будь уважний!')

a = '12354'
print (a, 'a.isdigit()',a.isdigit())

a = 'dfjklt'
print (a, 'a.isalpha()',a.isalpha())

a = 'dfj154klt15'
print (a, 'a.isalnum()',a.isalnum())

a = 'dfjKlt'
print (a, 'a.islower()',a.islower())

a = 'TJGH'
print (a, 'a.isupper()',a.isupper())

a = '\n'
print (a, 'a.isspace()',a.isspace())

a = 'igor'
print (a, 'a.istitle()',a.istitle())

Вам может бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Завантаження Captcha...