Блог-квест “Створення навчальних відео” (критерії)

БЛОГ-КВЕСТ “СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕО”


Головна      Вступ    Завдання    Процес    Ролі       Джерела    Критерії оцінювання   Висновок


  Середній Достатній Високий
Розуміння завдання Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми;

використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел Робота демонструє точне розуміння завдання
Виконання завдання Випадкова відбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію Не вся інформація взята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел
Результат роботи Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Чітке і логічне представлення інформації, яка має безпосереднє відношення до теми, точна,

*Критерії оцінки запозичено з http://ict.ippo.edu.te.ua/files/files/rekomendacii/stvorennya-veb-kvestiv.pdf